Forbidden Love TeaserForbidden Love
By: CatchMe


TeaserLove's conquer all. Kasabihan ng mga taong tunay na nagmamahalan.


Paano kung ang isang taong mortal, ay nagmahal ng isang taong immortal?


Ma-ipaglaban kaya nila ang kanilang bawal na pag-ibig na umusbong sa kanilang puso?


Isang imortal na binatang si Edzyr, na tinamaan ng tunay na pag ibig, sa dalagang mortal na si Janey..


Hanggang kailan nila itatago ang kanilang bawal na pagma-mahalan? Kung ang imortal na binata ay nakatakdang ikasal sa prinsesang si Donnie sa kanilang kaharian.?


Kaya ba talaga nilang ipaglaban ang kanilang pag-iibigan? O tatalikuran na lamang at piliting kalimutan ang pag-ibig, na sa kanilang dalawa'y namagitan?